Acta

Acta er Normisjon sitt barne- og ungdomsarbeid

Hemsedal Normisjon har anset ein ungdomsarbeidar i 50 % stilling.

I Hemsedal er det tre Acta-lag:

Hemsedal Soul children: Kor for alle frå 5.klasse og oppover. Øving annankvar onsdag på Kyrkjestugu frå 17.30- 19.00

S- klubben: Aktivitetsklubb med mange ulike aktivitetar for alle frå 5- 12 år. Samling annankvar onsdag på Kyrkjestugu frå kl. 17.30-19.00

Kulh: Ungdomsklubb for ungdommar frå 8.klasse og oppover. Den er på bedehuskjellaren laurdagar frå kl. 19.30 og utover kvelden….

Hemsedal Normisjon har anset ein ungdomsarbeidar i 50 % stilling.

I tillegg arrangere Hemsedal sundagsskule,  Sundagsskule på Kyrkjestugu annankvar sundag kl. 10 og leiren Høgt og lågt ei helg i juni.

Kyrkja arrangerer

Småbarnstreff på Kykjestugu nokon onsdag formiddagar

10-13 treff og KRIK trening på Kyrkjestugu/ Gymsalen etter skulen fredagar kl.13.30.15.30

Sjå og: www.hemsedal.kyrkje.no