Godt nytt år!

Godt nytt år!

Vinterprogram for Hemsedal Normisjon, i korte trekk.

Her er vinterprogrammet for Hemsedal Normisjon, i korte trekk. Mykje har blitt avlyst siste året, men vi håpar vi får arrangert i 2022!
13.januar: Cafekveld – Avlyst
30. januar: Søndagsmøte
3. februar: Cafekveld (NB: fyste tors. i mnd)
6. februar: Møtepunkt
13.februar: Søndagsmøte
15. februar: Årsmøte
6. mars: Møtepunkt
10. mars: Cafekveld
13. mars: Medarbeiderfest
4. april: Møtepunkt
9. april: Bedehusbasar
14.april: Skjærtorsdags cafekveld
I tillegg er det tilbud om bibelgrupper/ smågrupper. Gruppene finn sin møtefrekvens og form, men inneheld deling av liv og tru, bibel og bønn, og gjerne ein kveldsmat. Mange av gruppene møtast kvar 14. dag.
Har DU lyst til å være med i ei gruppe?
Gi beskjed innan 30. januar. Vi har fleire på venteliste, og set saman grupper etter det tidspunktet.
Sjåast🥰!