Kontakt oss

Ynskjer du å ta kontakt med oss?

Adresser:

Post: Hemsedal Normisjon, v/Gunvor T Abrahamsen, 3560 Hemsedal

E-post: gunvor@hemsedalfjellsport.no

Faktura-adresse:

Post: Hemsedal Normisjon, v/Gunnar Rudningen, Torsetvegen 173, 3560 Hemsedal
E-post: sissgunn@frisurf.no

Styret:

Gunvor T Abrahamsen, leiar                   E-post: gunvor@hemsedalfjellsport.no
Jenny Bårdsen                                            E-post: jennybardsen@gmail.com
Inger Marie Engene                                  E-post: imarie@online.no
Marte Bredesen, PR                              E-post: marte_k_b@hotmail.com                                                                                                        Yngve Vågen Venås                               E-post: yngvevs@gmail.com

E-post tjeneste:

Ynskjer du å verte informert via epost om det som skjer i Hemsedal Normisjon? Styret ynskjer betre kontakt med medlemmene. Det er også kostbart å annonsere alle arrangement.

Send ein mail til ein i styret så set me deg på lista.

Skulle du angre er det berre å sende ein epost og be om å verte stroken frå lista.
Adressa di skal ikkje nyttast til andre føremål enn dette.

SMS-tjeneste:

Ynskjer du å verte påminna via SMS om neste arrangement?

Send i så fall ein epost om dette, der du oppgjev namn og mobilnummer, til ein i styret.

Vi kan ikkje love at du vert påminna kvar gong, så du bør følgje med på programmet i tillegg.

Bankkontonr:

2367 20 44847