Kunne du ønske deg å bli med i bibelgruppe?

Hemsedal Normisjon ønsker å blåse liv i bibelgruppe aktiviteten igjen.

Kunne du tenke deg å væra med i ei bibelgruppe\samtalegruppe\medvandrer opplegg?

Normisjonen har lenge hatt bibelgrupper rundt om i bygda og ønsker å rette meir fokus på dette arbeidet. Har du allerede ei gruppe er det fint å få oversikt over desse slik at dei kan støtte kvarandre og utfylle kvarandre.

Yngve Vågen Venås – er kontakt person for dette i styret. Send han ein SMS\mail om du ønsker å væra med i ei gruppe, eller har info ang grupper som allerede er i gang.

yngvevs@gmail.com\414 40 804