Linker

Her er noen linker til kristent arbeid i Hemsedal

http://www.hemsedal.kyrkja.no/

http://www.normisjon.no/

http://www.krikhoyfjellssenter.no/