Misjonsbingo

Misjonsbingo

Bingo til inntekt for Okhaldunga Sjukehus i Nepal

Bingokveld

Kyrkja og Normisjonen arrangerte Misjons-Bingo på Kyrkjestugu.

Flott info om Okhaldunga sjukehus i Nepal, fra Kristine og Bendik Grøthe.