Om Hemsedal Normisjon

Velkomen til Hemsedal Normisjon sine nettsider. Hemsedal Normisjon ynskjer å vere eit fellesskap for deg som er kristen eller ynskjer å vere i eit kristent miljø.

Hemsedal Normisjon er et fellesskap som er åpent for alle.
Her er det rom for ulike tanker og ståsteder, felles for oss alle er at vi ynskjer å ha fellesskap med Gud og med kvarandre. Vi håper at våre møteplasser er eit godt sted å komme for mange ulike folk. Om du har spørsmål eller tankar om Hemsedal Normisjon set vi pris på om du tar kontakt, slik at vi kan ta ein prat.

Vi har dei fleste samlingane våre på Kyrkjestugo i Trøym (sentrum). Vi har ulike arrangement, nokre også i samarbeid med kyrkja. Se “arrangement” og “kalender”. Informasjon om dei ulike arrangementa finner du på denne nettsida, Kommuneposten, Facebook-gruppa “Hemsedal Normisjon” og det blir sendt ut på sms. Dersom du ynskjer å få sms varsling gje beskjed til ein i styret, eller kontakt oss per e-post.

Om det er ting du savner i programmet vårt, er det noko du ynskjer meir av eller har innspill av eit eller anna slag, ynskjer vi det velkommen. Ta kontakt med ein av oss i styret – vi vil gjerne lytte til fellesskapet. Det er rom for nye tanker og ideer, og det er rom for (og behov for!) bidrag fra alle i fellesskapet.

Om du bur i Hemsedal, eller du berre er i bygda for ei kort tid, og ynskjer eit kristent fellesskap, vonar me du finn ein plass i Hemsedal Normisjon. Me vil ta i mot deg så godt me kan!