Spring for livet 2018

Suksess i år igjen!

Spring for livet blei arrangert på nytt i år. Inntektene fra løpet gjekk i år til KUHL, ACTA Buskerud\Vestfold og Misjonsprosjektet vårt Okhaldunga sjukehus i Nepal.

Det var mange som sleit inn over 50.000,- iløpet av ein halv time med springing.

Takk til alle deltakarar og sponsorar!!

Hemsedal gjorde det igjen! For andre året på rad – selv sier flere av dem at dette er tradisjon som har kommet for å bli – gjennomførte Hemsedal Normisjon Spring for livet. Pengene fra årets misjonsløp gikk til KULH (Hemsedal Normisjons ungdomsforening), Okaldhunga sykehus i Nepal og Actas arbeid i regionen. I underkant av 40 løpere deltok, og engasjementet og kreativiteten var stor
hos de som løp. Her var det løpere med kostymer, med barnevogner og deltakere som dagen før hadde deltatt i et 5-milsløp på Hardangervidda! Det var premieutdeling i flere prisklasser, både for beste kostyme, den med det mest røde ansiktet gjennom løpet, og for de som løpte flest runder og hadde fått inn flest sponsorer. Her hadde det lokale næringslivet i bygda stilt opp med mange flotte premier til de som vant de ulike prisene. Givergleden fra det lokale næringslivet sier en god del om hva Normisjon i Hemsedal får til når de setter i gang. Etter løpet var det Søndag for alle i Kyrkestugo. Dette er en månedelig samling der man begynner med middag og møte, før man går over til egne samlinger for både barn og voksne. Søndag for alle er noe kristenfolket i byga har gått sammen om å invitere til. Innslaget av småbarnsfamilier er stort, og Hemsedal har også – i motsetning til de fleste andre foreninger i regionen – en god del ungdom i alderen 20-30 år på disse møtene. Søndag for alle er godt planlagt, og mange er involvert. Det fikk undertegnede erfare da han fikk være med på samling i forkant av møte. Gjennomgang av programmet med alle involverte og tid til bønn og forbønn var det godt å få med seg før møte begynte. På selve møtet legges det vekt på lovsang og undervisning, og det ble også invitert til forbønn. Er man i Hallingdal en første søndag i måneden er det verdt å legge turen innom Søndag for alle på Kyrkestugo. Det er godt å oppleve fellesskapet med trossøsken i Hemsedal. Søndag for alle avsluttet en møtehelg i Hemsedal der både Actaleder og regionleder var med. I løpet av helga ble også KULH og konfirmantleir på KRIK høyfjellssenter besøkt. I år ble det løpt inn ca.kr.52.000,- Det er imponerende i løpet av en halvtimes løp. En av de yngre løperne løp alene inn over kr.9.000! Søndag 16.september er det nytt Spring for livet i Hallingdal. Da er det Ål Normisjon som finner frem løpeskoa og springer for misjon. Prosjektene her er Normisjons arbeid i Senegal og Actas arbeid i regionen.

Tekst: Svein-Tony Gårdsø